Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Μην Ψαρώνεις!!!

1 ώρα

Προώθηση Καμπάνιας

45λεπτά

1. Προβολή σε σχολική εκδήλωση. Οι ταινίες μας προβλήθηκαν στα πλαίσια εκδήλωσης του σχολείου μας με θεατές μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://5dim-ermoup.kyk.sch.gr/). Το σύνολο των ταινιών μας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

3. Προβολή της καμπάνιας από τοπικά μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Η καμπάνια μας προβλήθηκε από τοπικά ηλεκτρονικά μέσα εξημέρωσης.

4. Προβολή της καμπάνιας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός των άλλων, η καμπάνια μας προβλήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό στο Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα


Ιστοσελίδα Σχολείου


Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Φαρασόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μην Ψαρώνεις!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1192