Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

2 ώρες

Παρουσίαση εργασιών- Ανταλλαγή απόψεων

20λεπτά

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους και ακολουθεί συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή εντυπώσεων μεταξύ των ομάδων.

Διδακτικοί στόχοι:α. Να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες και να εργάζονται ομαδικά και β. Να μάθουν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να έχουν κριτική σκέψη.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1212