Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

2 ώρες

Ανακεφαλαίωση

5λεπτά

Ο καθηγητής ανακεφαλαιώνει και ελέγχει με τη βοήθεια των μαθητών αν έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν στην 1η Φάση του Σεναρίου.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1213