Ταξιδεύοντας με την Αργώ

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ταξιδεύοντας με την Αργώ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές μελετούν τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας, πληροφορούνται για το εγχείρημα μιας σύγχρονης Αργούς να ταξιδέψει και κατανοούν ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία και οι ήρωές της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τόπο και την ιστορία του.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τον μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας μέσα από ποικίλες δραστηριότητες έτσι ώστε να αγαπήσουν τη μυθολογία, να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της αφήγησης, να μυηθούν στην αξιοποίηση πηγών, να εξοικειωθούν με τη διαχείρηση πληροφοριών και να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Μυθολογία > Αργοναυτική Εκστρατεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μελέτη του μύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας
65λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή διαδραστικός πίνακας και προβολικό μηχάνημα
Μια σύγχρονη Αργώ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή διαδραστικός πίνακας και προβολικό μηχάνημα
Επίσκεψη στην αγκυροβολημένη Αργώ στο λιμάνι Βόλου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή το λιμάνι του Βόλου
Εικαστική αποτύπωση και δραματοποίηση του μύθου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν και να απολαύσουν τον μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας
Να κατανοήσουν ότι πίσω από τους μύθους κρύβεται μια ιστορική αλήθεια
Να γνωρίσουν τη σύγχρονη Αργώ και τον τρόπο ανακατασκευής της
Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση μέσω της δραματοποίησης
Να καλλιεργήσουν την αισθητική αγωγή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αργοναυτική εκστρατεία, Ιάσονας, Αργώ, Αργοναύτες, χρυσόμαλλο δέρας, Κολχίδα, Πελίας, Αίσονας, Μήδεια, Αιήτης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών ή διαδραστικός πίνακας και προβολικό μηχάνημα, λεωφορείο για την μετακίνηση των μαθητών στο λιμάνι του Βόλου

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Παγίδα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ταξιδεύοντας με την Αργώ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.