Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι εφαρμογές τους

3 ώρες

Οι συναρτήσεις f(x)=ρ ημωx, f(x)=ρ συνωx με ρ,ω>0

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1.docx fyllo_ergasias_3_2.docx

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές, μέσω της εφαρμογής του λογισμικού Geogebra, πειραματίζονται και διερευνούν τη μορφή των συναρτήσεων f(x)=ρ ημωχ και f(x)=ρσυνωx, με ρ,ω>0 τόσο μέσω των γραφικών τους παραστάσεων όσο και αλγεβρικά με πίνακες τιμών. Καθώς μεταβάλλουν τους δρομείς, μεταβάλλουν τις μεταβλητές ρ και ω και παρατηρούν τις μεταβολές στο γράφημά τους. Συγκρίνουν τις καμπύλες τους κάθε φορά με την ημιτονοειδή καμπύλη και εξάγουν τα συμπεράσματά τους, καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας. Η εργασία γίνεται και πάλι σε ομάδες, όπου τα συμπεράσματα κάθε ομάδας παρουσιάζονται στο σύνολο του τμήματος. Σκοπός μας είναι να μάθουν να σχεδιάζουν με σχετική ευκολία τέτοιας μορφής συναρτήσεις και να αναγνωρίζουν την περίοδο και το σύνολο τιμών τους.


Βρείτε τη συνάρτηση


Περίοδος, μέγιστη και ελάχιστη τιμή


Η συνάρτηση f(x)=ρ ημωx , ρ,ω>0


Φύλλο εργασίας 1

Η συνάρτηση f(x)=ρ συνωx , ρ,ω>0


Φύλλο εργασίας 2

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Καλογήρου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι εφαρμογές τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1491