Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι εφαρμογές τους

3 ώρες

Εφαρμογές των τριγωνομετρ. συναρτήσεων-Αξιολόγηση

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_axiologisis_4_1.docx

Από την ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε διαφαίνεται ότι η ανάγκη μελέτης περιοδικών φαινομένων οδήγησε στη γέννηση και εξέλιξη της τριγωνομετρίας ως τον κλάδο των Μαθηματικών που εκφράζει το μοντέλο της περιοδικότητας. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις του ημιτόνου και του συνημιτόνου εκφράζουν από τη σχέση ανάμεσα στις εποχές με τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες έως τις σύγχρονες εφαρμογές τους στη μοντελοποίηση περιοδικών φαινομένων. Μπορούν να απεικονίσουν πολλά φυσικά φαινόμενα, από την κίνηση των θαλάσσιων κυμάτων μέχρι τη διάδοση του φωτός. Περιγράφουν περιοδικά φαινόμενα όπως η ταλάντωση, το κύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τηλεπικοινωνίες, η μουσική κ.α.

Οι μαθητές βλέπουν κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές εφαρμογές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

Κατά την αξιολόγηση, οι μαθητές εφαρμόζουν σε διαφόρων τύπων προβλήματα - ασκήσεις τις έννοιες και τις διαδικασίες που έμαθαν, συμπληρώνοντας το φύλλο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι και να συζητηθεί την επόμενη ώρα.


Κάποιες εφαρμογές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων


Μουσική και τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Μεταβάλλετε το δρομέα n για να δείτε τις νότες και τις συχνότητές τους και ακούστε τον ήχο τους

Το πρόβλημα των ηλιακών κηλίδων


Το φαινόμενο της παλίρροιας


Το πρόβλημα του πληθυσμού των αλεπούδων


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Καλογήρου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι εφαρμογές τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1492