Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες

Είδη δυνάμεων μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_1_0.doc

Στο πρώτο στάδιο της φάσης αυτής, ο διδάσκων θέτει  στους μαθητές ερωτήσεις σχετικά με την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου ώστε να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και απόψεις. Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικό βίντεο για την πειραματική ανίχνευση του φορτίου με τη βοήθεια του ηλεκτροσκοπίου και καλούνται με μια απλή δραστηριότητα να ανατρέξουν σε  προϋπάρχουσες γνώσεις για το χαρακτηρισμό των υλικών ως προς τη συμπεριφορά τους στη μετακίνηση του ηλεκτρικού φορτίου από τη μάζα τους (αγωγοί-μονωτές).

Στο δεύτερο στάδιο της φάσης  οι μαθητές καλούνται να  συμπληρώσουν ένα φύλλο έργου. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού που διατίθεται ελεύθερο στο διαδίκτυο  παρατηρούν  τα είδη των δυνάμεων μεταξύ δύο φορτίων (ελκτικές/απωστικές) και διαπιστώνουν ότι οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο φορτία υπακούουν στον 3ο νόμο του Νεύτωνα. δηλαδή εμφανίζονται σε ζεύγη. 


Είδη ηλεκτρικών φορτίων


Ανίχνευση ηλεκτρικού φορτίου


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1496