Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες

Διατύπωση του νόμου Coulomb-Αναστοχασμός

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_4_0.doc

Οι μαθητές συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των φύλλων έργου από τις προηγούμενες φάσεις οδηγούνται στη διατύπωση του νόμου Coulomb. Ακόμα παρακολουθούν εκπαιδευτικό video που αναφέρεται στο νόμο Coulomb και εκτελούν δραστηριότητες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης.


Ανακεφαλαίωση του Νόμου Coulomb


Έλεγχος Γνώσεων 1

Χρησιμοποιείστε μικρά γράμματα στις απαντήσεις σας

Έλεγχος γνώσεων 2


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1499