Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες

Ηλεκτρική Δύναμη και απόσταση φορτίων

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_3_0.doc

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό διερευνούν τη σχέση  μεταξύ της απόστασης των ακίνητων φορτίων και της δύναμης που ασκείται σε αυτά. Διατηρούν σταθερές τις τιμές των φορτίων και μεταβάλλουν τη μεταξύ τους απόσταση. Συμπληρώνουν πίνακα τιμών και σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση F=f(r) και F=f(1/r2). Εξάγουν συμπεράσματα για τη σχέση της δύναμης με την απόσταση των δύο φορτίων.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1498