Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες

Διαθεματική εργασία

45λεπτά

Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μία μικρή ερευνητική εργασία εργαζόμενοι σε ομάδες με θέμα της επιλογής τους σχετικό με τις ηλεκτρικές δυνάμεις, το νόμο του Coulomb και τις εφαρμογές τους  Θα εργαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής και θα παραδόσουν εργασία σε απλό έγγραφο ή έγγραφο Google.

 

 

 


Εργασία


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1500