Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες

Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_2_0.doc

Οι μαθητές διερευνούν τη σχέση των ηλεκτρικών δυνάμεων με την τιμή των ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων εκτελώντας δραστηρότητες σε ένα φύλλο έργου. Ασκούνται σε περιβάλλον  προσομοίωσης  εργαζόμενοι σε ομάδες όπου κρατούν σταθερή την απόσταση μεταξύ των φορτίων και  αλλάζουν την τιμή του ενός φορτίου. Μετρούν τη δύναμη μεταξύ των φορτίων, συμπληρώνουν πίνακα τιμών και σχεδιάζουν γραφική παράσταση F=f(q).  Εξάγουν συμπεράσματα.

Στη συνέχεια οι μαθητές μεταβάλλουν την τιμή και των δύο φορτίων διατηρώντας πάλι σταθερή τη μεταξύ τους απόσταση. Συμπληρώνουν πίνακα τιμών και εξάγουν συμπεράσματα. 


Σχέση της ηλεκτρικής δύναμης με το φορτίο


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1497