Η πόλη μου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η πόλη μου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η μελέτη του αστικού τοπίου και η καλύτερη δυνατή κατανόησή του, αποτελούν εργαλεία σημαντικά για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων μιας πόλης και ειδικότερα του χώρου όπου ζουν και μεγαλώνουν τα νήπια. Σε αυτό το διδακτικό σενάριο μέσα από την παρατήρηση και καταγραφή των στοιχείων που απαρτίζουν μία πόλη, τα νήπια θα γνωρίσουν την πόλη τους. Μέσα από διαδικασίες σύγκρισης διαφόρων μορφών πόλης αλλά και μελέτης του αστικού περιβάλλοντος θα είναι σε θέση να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου, που ζει στην πόλη και να αποφασίσουν για το είδος της πόλης στο οποίο θέλουν να μεγαλώσουν και να ζήσουν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έναρξη του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου στηρίζεται στην επίλυση ενός αναδυόμενου εκπαιδευτικού προβλήματος, που προκύπτει μέσα από την καθημερινότητα των νηπίων και οδηγεί στην ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας αναφορικά με τη μελέτη της πόλης τους. Ερωτήματα του τύπου:

- Ποια διαδρομή ακολουθώ για να πάω από το σπίτι στο σχολείο;

- Τι βλέπω στη διάρκεια αυτής της διαδρομής;

- Ποιες σκέψεις μου έρχονται συνήθως στο νου;

- Πού περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου έξω από το σπίτι;

- Πού παίζω ή συναντώ τους φίλους μου;

- Πώς αισθάνομαι καθώς περπατώ στη γειτονιά μου;

 - Τι μου αρέσει και τι δε μου αρέσει στη γειτονιά μου;

αποτελούν το έναυσμα για την έναρξη μιας μελέτης της πόλης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μιλώ για την πόλη μου!
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Κάθε γωνιά της πόλης κι ένα συναίσθημα!
80λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Αποφασίζω για την πόλη των ονείρων μου!
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα νήπια το κοντινό ανθρωπογενές περιβάλλον και να λάβουν αποφάσεις για τη βελτίωσή του
Μέσα από διαδικασίες ερευνητικής δράσης να καλλιεργήσουν μια σειρά από δεξιότητες και κριτική σκέψη.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
Να εκφράζονται δημιουργικά και να εργάζονται συλλογικά για την επίτευξη ενός στόχου.
Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο τους αναπτύσσοντας δεξιότητες επιχειρηματολογίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πόλη, περιβάλλον, Βιώσιμη Πόλη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Προβολέας Παρουσίασης, Χαρτί ζωγραφικής και χρώματα, Φύλλα εργασίας, Εφαρμογή Power Point, Λογισμικά (Google Earth, Thinglink, tagxedo, youtube), Μηχανή Αναζήτησης "Google εικόνες".

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η πόλη μου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.