Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

3 ώρες

Εστίαση στο θετικό.

20λεπτά

Γίνεται συζήτηση σχετικά με όλα όσα πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες δραστηριότητες έχοντας ως γνώμωνα το ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε φίλοι. Τι είναι όμως η φιλία;

 

1η Δραστηριότητα:  Χρησιμοποιώντας το λογισμικό kidspiration, φτιάχνουν ανά ομάδες διάγραμμα ροής με τη λέξη "φιλία" στη μέση και λέξεις που δείχνουν τη σημασία της γύρω γύρω με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 1.(10 λεπτά).

 

2η Δραστηριότητα: Φτιάχνουν στο Word το αλφαβητάρι της φιλίας και των συναισθημάτων. (10 λεπτά)


ΠΙΘΑΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ


ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Πιθανή δημιουργία του αλφαβητάριου της φιλίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1702