Ανακύκλωση και Τέχνη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανακύκλωση και Τέχνη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο «Ανακύκλωση και τέχνη» αποσκοπεί να μυήσει τους μαθητές στα μυστικά της ανακύκλωσης με έναν διαφορετικό τρόπο, που δεν είναι άλλος από την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι μαθητές αρχικά εισάγονται στους κανόνες και στην αξία της ανακύκλωσης και στη συνέχεια καλούνται να μετουσιώσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους σε πράξη. Η βιωματική μάθηση έχει πρωτεύοντα λόγο εδώ. Καθημερινά απορρίματα θα αποτελέσουν τη βάση καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο τελευταίο στάδιο ο βιντεοπροβολέας σβήνει και η φαντασία "ανάβει". Το έργο που θα κληθούν να ανασυνθέσουν τους αποκαλύπτεται σιγά, σιγά και μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και κουίζ. Απώτερος στόχος όλων η έκφραση μέσω της trash art και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.   


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μπορεί ένα ευτελές υλικό να παράγει τέχνη; Το εκπαιδευτικό σενάριο «Ανακύκλωση και τέχνη» αποσκοπεί στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης στους μαθητές αλλά και στην έκφραση μηνυμάτων μέσω της τέχνης και της δημιουργίας.  Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έργα τέχνης χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη διάφορα υλικά που πετάμε καθημερινά στα σκουπίδια όπως καπάκια, αλουμίνιο, χαρτί κλπ. αναγάγοντας έτσι την ανακύκλωση σε συλλογική μορφή δημιουργίας και έκφρασης. Η μάθηση μέσω της πράξης, η σύνθεση, η εργασία σε ομάδες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη του σενάριου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αξία & κανόνες της ανακύκλωσης - Θεωρητικό πλαίσιο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα.
Τα σκουπίδια στην υπηρεσία της τέχνης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα
Δημιουργία έργου τέχνης και αξιολόγηση δράσης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα. Αίθουσα με θρανία τα οποία θα ενωθούν για να αποτελέσουν τις επιφάνειες εργασίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις ωφέλειες της ανακύκλωσης
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές ατομικό και συλλογικό πνεύμα περιβαλλοντικής συνείδησης
Να ανακαλύψουν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο αν χρησιμοποιηθεί σωστά
Να χρησιμοποιήσουν τα σκουπίδα ως πρώτες ύλες δημιουργίας και τέχνης
Να εκφράζονται μέσω της δημιουργίας και της τέχνης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
τέχνη, Ανακύκλωση, σκουπίδια, Πολιτισμός, δημιουργία, βιωματική μάθηση, trash art,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα με βιντεοπροβολέα,
Υπολογιστές με ηχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο,
Μεγάλη επιφάνεια εργασίας αποτελούμενη από θρανία,
Χοντρά χαρτόνια μεγάλου μεγέθους,
Μπογιές με βάση το νερό, πινέλα,
Κολλά τύπου ατλακόλ,
Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια σε όλα τα χρώματα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακύκλωση και Τέχνη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.