Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει;

3 ώρες

Προβληματισμός - Ορισμός του θέματος

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eikones_paidikis_pahysarkias.docx fyllo_ergasias_1.docx

Για να ενεργοποιηθούν οι μαθητές παρουσιάζονται σε λογισμικό παρουσίασης εικόνες με θέμα την παιδική παχυσαρκία. Κατόπιν, προβάλλεται ένα βίντεο  με θέμα την παιδική παχυσαρκία και ακολουθεί συζήτηση με στόχο τον προβληματισμό όλων των μαθητών. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για το φιανόμενο της παιδικής παχυσαρκίας και στη συνέχεια εργάζονται σε φύλλο εργασίας πάνω σε ένα άρθρο από εφημερίδα με θέμα την παιδική παχυσαρκία και καλούνται, αφού διαβάσουν το άρθρο, να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις.


Παιδική παχυσαρκία

Σκοπός της συγκεκριμένης προβολής είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας .

Παιδική Παχυσαρκία : Μία Επείγουσα Υπόθεση που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας κυρίως των αναπτυγμένων χωρών. Πρόκειται για μια επείγουσα υπόθεση καθότι ένα στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκο, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε δραματικά μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια.
Η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου όχι μόνο για την υγεία των παιδιών αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. Συμβάλλει στην ανάπτυξη σχετικών ασθενειών, ΄πως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης τύπου 2 που μειώνει το προσδοκώμενο ζωής κατά 13 χρόνια. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τομέα της πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας, και μάλιστα από τα πρώτα στάδια της ζωής,

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Επισκεφθείτε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες για να πληροφορηθείτε για το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας.

Μπορούν να αναζητηθούν σχετικές πληροφορίες για το θέμα και σε άλλες ιστοσελίδες, αφού πρώτα τις ελέγξει ο εκπαιδευτικός.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΥΣΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει;» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1786