Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

2 ώρες

Αφόρμηση - Προετοιμασία

10λεπτά

Στη διάρκεια των προηγούμενων ενοτήτων του κεφαλαίου «Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα» οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την έννοια του πολιτεύματος. Στο ξεκίνημα της ενότητας που θα διδαχθεί με την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου, μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στις βασικές έννοιες του Συντάγματος και του πολιτεύματος παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το Σύνταγμα ορίζει το πολίτευμα. Αυτό μπορεί να γίνει με την προβολή διαφάνειας που έχει ως περιεχόμενο το άρθρο 1 του Συντάγματος. Εναλλακτικά μπορούμε να προβάλουμε τη σελίδα του κειμένου του Συντάγματος, όπου εμφανίζονται τα άρθρα 1 και 2 (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba… ).

Επιχειρώντας να αναδείξουμε τη σημασία του Συντάγματος, μπορούμε να κάνουμε και άλλες αναφορές, όπως για παράδειγμα στον όρκο που δίνουν οι πολίτες σε διάφορες στιγμές της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής τους, όπου εμφανίζεται ως ύψιστη υποχρέωση η τήρηση και η υπεράσπιση του Συντάγματος. Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες νόμοι κηρύχτηκαν αντισυνταγματικοί, αναδεικνύοντας έτσι το Σύνταγμα ως τον θεμελιώδη νόμο που είναι ανώτερος από όλους τους νόμους του κράτους. Με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τους μαθητές για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των επόμενων φάσεων.

Αφού λοιπόν καθοριστεί από τον διδάσκοντα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι μαθητές κατά την διερεύνηση του αντικειμένου της ενότητας, ακολουθεί η προετοιμασία των μαθητών για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων: Αξιοποιώντας την εμπειρία που πιθανόν υπάρχει, καλούμε τους μαθητές να δημιουργήσουν ομάδες των τριών ατόμων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Ακολουθεί μικρή επίδειξη του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα εργαστούν οι μαθητές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την εκτέλεση παρόμοιας φύσης διαδραστικών δραστηριοτήτων.

Αναφορές

Βουλή των Ελλήνων, 2010. Σύνταγμα της Ελλάδας, Διεύθυνση εκδόσεων και εκτυπώσεων της Βουλής, ISBN 978-960-560-097-6 (ανακτήθηκε από http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba… στις 6-9-2015)

 

 


Προτεινόμενη πηγή για μελέτη - 1: Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Προτεινόμενη πηγή για μελέτη - 2: Το Σύνταγμα της Ευρώπης

Το Σύνταγμα της Ευρώπης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2058