Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

2 ώρες

Αναθεώρηση Συντάγματος

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias-anathewrhsh.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με τη δυνατότητα και τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.  Αρχικά οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εργαλείο χρονογραμμής, μέσα από το οποίο θα παρακολουθήσουν τις αναθεωρήσεις που έλαβαν χώρα στο Σύνταγμα από την έναρξη της ισχύος του. Στη φάση αυτή οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους φύλλο εργασίας, μέσα από το οποίο θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Είναι βασικό να αντιληφθούν οι μαθητές το Σύνταγμα ως μια οντότητα που δεν αλλάζει με την ευκολία που αλλάζουν οι νόμοι, ωστόσο μέσα από τις αναθεωρήσεις ακολουθεί τις κοινωνικές ίσως και τεχνολογικές μεταβολές.


Διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος της Ελλάδας

Με τη χρήση του συνδέσμου αυτού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος της Ελλάδας

Αναθεωρήσεις του ισχύοντος Συντάγματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2061