Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

2 ώρες

Οι βασικές αρχές του Συντάγματος

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias-vasikes_arxes.docx

Οι βασικές αρχές του Συντάγματος της Ελλάδας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του πλέγματος προστασίας των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτείας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές το πνεύμα και το περιεχόμενο αυτών των βασικών αρχών,  έτσι ώστε να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τον τρόπο που λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία και να αντιληφθούν τα όρια των δικαιωμάτων τους, τα όρια της εξουσίας του κράτους και τον τρόπο που μπορεί ο πολίτης να προστατευθεί και να απολαύσει βασικά αγαθά.  

Η φάση αυτή χωρίζεται σε 2 μέρη και οι μαθητές θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά σε όλη τη διάρκεια της φάσης. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές θα μελετήσουν τις βασικές αρχές του Συντάγματος χρησιμοποιώντας 2 απλές διαδραστικές δραστηριότητες ηλεκτρονικής μορφής μέσα από τις οποίες ορίζονται και περιγράφονται οι βασικές αρχές του Συντάγματος. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν παραδείγματα εφαρμογής των αρχών αυτών. Στο δεύτερο μέρος της φάσης αυτής οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το Φύλλο εργασίας 1.  Οι μαθητές θα εργαστούν και πάλι ομαδoσυνεργατικά και καθοδηγούμενοι από τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, θα κληθούν να συνδέσουν καταστάσεις από την πραγματική ζωή με τις βασικές αρχές του Συντάγματος. Με απλά λόγια θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής των βασικών αρχών στο επίπεδο εκείνο που αγγίζει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που καθημερινά προσλαμβάνει ένας μαθητής. Η έναρξη του 2ου μέρους της φάσης αυτής συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της 2ης διδακτικής ώρας, έτσι δεν θα χρειαστεί να διακόψουμε κάποια δραστηριότητα στη μέση, παρόλο που η φάση εκτείνεται σε 2 διδακτικές ώρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής όπως και στις άλλες φάσεις του σεναρίου ο διδάσκοντας παρακολουθεί διακριτικά τις δραστηριότητες των μαθητών. Επιλύει τυχόν τεχνικά προβλήματα και παρέχει τις απαραίτητες εξηγήσεις όποτε αυτές απαιτούνται. Για παράδειγμα ο διδάσκοντας μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για κάθε μια από τις βασικές αρχές του Συντάγματος μιας και η πληροφορία που δίνεται μέσα από τις κάρτες διαλόγου είναι μικρής έκτασης.

Στη φάση αυτή θα γίνει χρήση της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης μέσα από τη χρήση του φύλλου εργασίας. Η μελέτη περίπτωσης θεωρείται τεχνική κατάλληλη για την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Μαυρίκης, 2007: 121). Τέτοιου είδους τεχνικές οδηγούν τους μαθητές σε κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα των μαθητών να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτής της φάσης επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη των μαθητών. Η προσέγγιση της νέας γνώσης δεν γίνεται βιβλιοκεντρικά ή τεχνοκεντρικά, αλλά βασίζεται στην παρατήρηση των συνθηκών του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος που ζούμε.  Η προσέγγιση που επιχειρούμε, επιδιώκει την αξιοποίηση των εμπειριών των μαθητών. Οι μαθητές λειτουργώντας στα πλαίσια της ομάδας μοιράζονται τις εμπειρίες τους, εκφράζουν τις απόψεις τους λαμβάνοντας αφορμή από τα ζητήματα που θέτει το φύλλο εργασίας και προσπαθούν να φτάσουν στη σύνθεση μέσα από τον διάλογο για ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα του στενού ή του ευρύτερου περιβάλλοντος. Μέσα από τις καταστάσεις που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των μαθητών, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν το ορθό, το πρέπον, το δίκαιο σε κάθε μια από τις καταστάσεις που περιγράφονται, ακόμα κι αν έχουν έρθει μόλις σε επαφή με τις βασικές αρχές του συντάγματος.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα οφέλη της αυθεντικής μάθησης, μιας και "οι αυθεντικές δραστηριότητες των μαθητών έχουν χρηστικότητα και αναφορά στην πραγματική ζωή και αναπαριστούν την περιπλοκότητα καθημερινών καταστάσεων. Τα προβλήματα θα πρέπει να ερευνώνται από τους μαθητές, αφού θέτουν τα δικά τους ερωτήματα και τα συσχετίζουν με την καθημερινότητά τους" (Herrington, J., Oliver, R. & Reeves, T. C, 2003).

Αναφορές

Herrington, J., Oliver, R. & Reeves, T. C. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australian Journal of Educational Technology, 19, 1, 59–71

Μαυρίκης, Γ. (2007). Τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης ΙΙ. Στο Κουλαϊδής Β. (Επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης (σ. 121-142). Αθήνα: ΟΕΠΕΚ.


Να συνδέσετε το περιεχόμενο κάθε πρότασης με μια από τις βασικές αρχές του Συντάγματος

Με ποια από τις βασικές αρχές του Συντάγματος ταιριάζει η περιγραφή της κάθε ερώτησης; Να συνδέσεις την κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντηση.

Ποιές είναι οι βασικές αρχές του Συντάγματος της Ελλάδας


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2060