Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Les secrets des portraits d’Arcimboldo

3 ώρες

Drôles de portraits !

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
vos_impressions.doc

Στόχοι της τρίτης φάσης του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου είναι αφενός η βαθύτερη κατανόηση του έργου του Arcimboldo και αφετέρου ο εμπλουτισμός και η εμπέδωση του λεξιλογίου που αναφέρεται στις εποχές και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Παρουσιάζουμε τη σειρά πορτρέτων Τέσσερα Στοιχεία: Γη, Φωτιά, Αέρας, Νερό υπό μορφήν Δραστηριότητας Καρτών ερωτήσεων (Activité 1 : Les Quatre Eléments) και ακολουθεί απλή Δραστηριότητα αντιστοίχησης (Activité 2 : Drôles de têtes!) και ένα Παιχνίδι μνήμης (Jeu de moire) ως εισαγωγή για τις δύο Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου που ακολουθούν.

α) Καλούμε τους μαθητές να εργαστούν σε δυάδες ώστε να συμπληρώσουν τον πίνακα του Φύλλου Εργασίας (Vos impressions…) με επίθετα που χαρακτηρίζουν, κατά την άποψή τους, την κάθε προσωπογραφία, και στη συνέχεια, να αιτιολογήσουν με απλό λόγο την επιλογή τους και να εκφράσουν τις εντυπώσεις που τους προκαλεί το κάθε πορτρέτο, χρησιμοποιώντας τα επίθετα που προτείνονται ή/και περισσότερα ακόμη που γνωρίζουν ή αναζητούν στο λεξικό, π.χ. L’Hiver est vieux parce qu’il est ridé. Je n’aime pas ce portrait parce qu’il est effrayant.

β) Στη συνέχεια, καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν ότι στη σειρά πορτρέτων των τεσσάρων στοιχείων, όπως συμβαίνει και με τα προφίλ των τεσσάρων εποχών, δύο πρόσωπα είναι στραμμένα προς τα δεξιά και δύο προς τα αριστερά και συνδυάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τα προφίλ των τεσσάρων εποχών. Τους καλούμε να κάνουν διάφορους συνδυασμούς και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους: αντικριστά προφίλ, χαρακτηριστικά εποχών / στοιχείων, χρώματα… (Activité 3 : Paires d’allégories).

 Τέλος, τους καλούμε να συμπληρώσουν τα κενά στο ποίημα που συνοδεύει τους πίνακες, συνδυάζοντας την κάθε εποχή με ένα στοιχείο της φύσης (Activité 4 : Poème).

             Ως επίλογο, με στόχο να κεντρίσουμε την περιέργεια των μαθητών για περαιτέρω διερεύνηση του έργου του Arcimboldo, προτείνουμε τη διαδραστική παρουσίαση με παιγνιώδη στοιχεία Les personnifications des tiers με τρία ακόμη έργα του ζωγράφου που φανερώνουν την πρωτοτυπία της μεθόδου του και την εφευρετικότητά του: το πορτρέτο του Κηπουρού (Le Jardinier, 1η Διαφάνεια) που απεικονίζει τα λαχανικά που μάζεψε ο κηπουρός μέσα σε μια σαλατιέρα και καλούμε τους μαθητές να εντοπίσουν… τον κηπουρό! (2η Διαφάνεια). Η ίδια προσέγγιση και με το πορτρέτο του Μάγειρα (Le Cuisinier, 3η & 4η Διαφάνεια). Τέλος, παρουσιάζουμε το πορτρέτο του Βιβλιοθηκάριου (Le Bibliothécaire, 5η Διαφάνεια) χωρίς να αποκαλύψουμε τον τίτλο του και τους καλούμε να σκεφτούν έναν τίτλο για το πορτρέτο αυτό αιτιολογώντας την άποψή τους.


Jeu de mémoire

Cliquez sur les images suivantes pour former des couples du même portrait.

Activité 1 : Les Quatre Éléments

Il s'agit des quatre éléments de la nature: l'Air, la Terre, l'Eau, le Feu.

Activité 2 : Drôles de têtes !

De quoi ces portraits sont-ils composés ?

Activité 4 : Poème

Ce poème accompagnait les tableaux offerts à Maximilien II de Habsbourg.

Les personnifications des métiers

La personnification consiste à représenter une idée abstraite par une figure humaine.

Activité 3 : Paires d'allégories

Une allégorie = 1.Expression d'une idée par une métaphore (image, tableau, etc.) animée et continuée par un développement. 2. Œuvre littéraire ou artistique utilisant cette forme d'expression (Dictionnaire Larousse).

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Les secrets des portraits d’Arcimboldo» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2082