Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Les secrets des portraits d’Arcimboldo

3 ώρες

La vie et l’œuvre de Giuseppe Arcimboldo

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
la_fiche_didentite_de_giuseppe_arcimboldo.doc

Γνωρίζουμε στους μαθητές τους στόχους της πρώτης φάσης του σεναρίου: μαθαίνω να κατανοώ μια βιογραφία, και συγκεκριμένα γνωρίζω τη ζωή και το έργο του Ιταλού ζωγράφου της Αναγέννησης Giuseppe Arcimboldo. Εισάγουμε το θέμα ρωτώντας τους μαθητές αν γνωρίζουν κάτι για τον ζωγράφο και το έργο του και, αναλόγως, ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγική συζήτηση. Στη συνέχεια, τους καλούμε να παρακολουθήσουν τη διαδραστική παρουσίαση La vie et l’œuvre de Giuseppe Arcimboldo. Οι μαθητές παρατηρούν την πρώτη διαφάνεια με τίτλο Autoportrait. Εξηγούμε ότι πρόκειται για αυτοπροσωπογραφία, την οποία ο ζωγράφος έφτιαξε σε ηλικία 66 ετών. Στη δεύτερη διαφάνεια, καλούμε τους μαθητές να διαβάσουν τη σύντομη βιογραφία του, και τους γνωρίζουμε ότι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος της παρουσίασης. Διευκολύνουμε την κατανόηση και τονίζουμε ότι ο ζωγράφος είναι εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού κινήματος του μανιερισμού, τα χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται εν συντομία στην επόμενη διαφάνεια (Maniérisme). Ακολουθούν δύο διαφάνειες με αντιπροσωπευτικά έργα του ζωγράφου και μια σύντομη συζήτηση: Que représentent ces tableaux? De quoi sont-ils composés ?Avez-vous vu de pareilles œuvres d’art ?

Τέλος, αφού παρακολουθήσουν ένα πολύ σύντομο βίντεο που έχει σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους, καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχησης και ελέγξουν τις απαντήσεις τους.

Η πρώτη φάση του ψηφιακού σεναρίου τελειώνει με τη συμπλήρωση από τον καθένα ατομικά του Φύλλου Εργασίας La fiche d’identité de Giuseppe Arcimboldo και την από κοινού διόρθωση στην ολομέλεια.         


Visite virtuelle au musée


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Les secrets des portraits d’Arcimboldo» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2080