Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Les secrets des portraits d’Arcimboldo

3 ώρες

A la manière d’ Arcimboldo…

25λεπτά

Στόχοι της τελευταίας φάσης του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την επιρροή του έργου του Arcimboldo σε διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και να εμπνευστούν οι ίδιοι προκειμένου να δημιουργήσουν ένα προσωπικό έργο τέχνης με την τεχνοτροπία του Arcimboldo.

Οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες τεσσάρων ατόμων και επισκέπτονται ιστοσελίδες με έργα που ενέπνευσε ο Arcimboldo. Τους παροτρύνουμε να αναζητήσουν περισσότερα έργα στο Διαδίκτυο. Παρουσιάζουν εν συντομία το έργο που τους άρεσε περισσότερο και αποφασίζουν για τη μορφή της δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας (ζωγραφική, γλυπτό, κολλάζ, διαφημιστική αφίσα, 3D animation…) καθώς και για τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιδέα της στην ολομέλεια: για τι μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας πρόκειται, τι απεικονίζει, από τι αποτελείται, τι υλικά τους χρειάζονται…

Η δημιουργία του έργου θα γίνει εκτός σχολικής αίθουσας προκειμένου να μην υπάρχουν περιορισμοί ως προς το χρόνο υλοποίησης και την αναζήτηση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Φωτογραφίες των έργων των μαθητών με μια σύντομη περιγραφή τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η συνεργασία του καθηγητή Καλλιτεχνικών/Εικαστικών (διαθεματικότητα) θα ήταν πολύτιμη για τη βαθύτερη κατανόηση του έργου του Arcimboldo, τη δημιουργία ποιοτικών έργων τέχνης και τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης.

 


A la manière d'Arcimboldo...


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Les secrets des portraits d’Arcimboldo» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2083