Φάση Σεναρίου

Μουσική (Γυμνάσιο)

Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία

2 ώρες

Αυτοσχεδιάζω, ακούω, τραγουδώ, παρατηρώ

20λεπτά

Ένας μαθητής αυτοσχεδιάζει έναν ρυθμό στο σώμα του (body percussion) ή σε ένα κρουστό μουσικό όργανο και η υπόλοιπη τάξη τον επαναλαμβάνει αμέσως. Με άλλα λόγια, τον ρόλο του εκπαιδευτικού της προηγούμενης δραστηριότητας (Φάση 1) τον αναλαμβάνουν οι μαθητές. 

Έπειτα οι μαθητές μπαίνουν σε σειρά, για το ποιος θα προτείνει ένα ρυθμό πρώτος, ποιος δεύτερος, τρίτος κτλ. Επαναλαμβάνουν την παραπάνω διαδικασία χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσες διακοπές. Ορίζεται δηλαδή η σειρά των μαθητών που θα χτυπήσουν με τα χέρια τους ή με όποιον άλλον τρόπο επιθυμούν (με ένα μολύβι, την κασετίνα κτλ.) ένα ρυθμικό σχήμα και η υπόλοιπη τάξη θα το μιμηθεί. Η ακολουθία αυτή μπορεί να ηχογραφηθεί. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τραγουδά στους μαθητές το παραδοσιακό τραγούδι της Κένυας "Kye Kye Kule". Το τραγούδι αυτό έχει αντιφωνία και οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες μουσικές φράσεις. Παρακολουθούν το βίντεο με την εκτέλεση του τραγουδιού από τη διαδραστική εφαρμογή και ακολουθούν τις δραστηριότητες που προτείνονται.

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές εάν η μορφή ερώτηση - απάντηση συναντάται στη βυζαντινή μουσική. Παρακολουθούν τη διαδραστική εφαρμογή του αντιφώνου και διακρίνουν την ερώτηση από την απάντηση.


Kye Kye Kule

Η παρτιτούρα του τραγουδιού περιέχεται στο Βιβλίο του Μαθητή, Α΄ Γυμνασίου, σελ. 10. Για το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=UccSgT3BXJA

Δραστηριότητα επέκτασης: ένας μαθητής τραγουδά την ερώτηση και αυτοσχεδιάζει με το σώμα του. Οι συμμαθητές του μιμούνται και τη μελωδία και την κίνηση. Όταν είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός γίνεται μέλος της ομάδας.

Ακούω με προσοχή


Οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Η αντιφωνία στη βυζαντινή μουσική


Δραστηριότητα επέκτασης: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του βυζαντινού αντίφωνου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφερθεί σε επιμέρους στοιχεία της βυζαντινής μουσικής: σημειογραφία, μαρτυρίες, αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή σημειογραφία, ομοιότητες και διαφορές κ.ά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2248