Φάση Σεναρίου

Μουσική (Γυμνάσιο)

Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία

2 ώρες

Τραγουδώ, ακούω, εφαρμόζω

25λεπτά

Οικεία στους μαθητές μουσικά παραδείγματα συνδυασμένα με βιωματικές δραστηριότητες (τραγούδι, μουσική εκτέλεση, ακρόαση) συμβάλλουν στην εμπέδωση της έννοιας "αντιφωνία". 


Ντιρλαντά

Η παρτιτούρα του παραδοσιακού τραγουδιού της Καλύμνου "Ντιρλαντά" περιέχεται στο "Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου" (Μόσχος, Κανδυλάκη & Τόμπλερ, 2007) σελ. 37.

Για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Μπορούν ακόμα να αναζητήσουν και άλλα τραγούδια που να περιέχουν ερώτηση - απάντηση,

Και τι ζητάω

"Και τι ζητάω", στ. Γ. Γεωργακόπουλος, μουσ. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Δίσκος: Έτσι δραπετεύω απ' τις παρέες (1999).

Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν τραγούδια από όλα τα είδη μουσικής που να περιέχουν ερώτηση - απάντηση,

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2249