Οι περσικοί πόλεμοι

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι περσικοί πόλεμοι

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται από την Τεχνολογία των Πληροφοριών και της Τεχνολογίας οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορέσουν να κατανοήσουν ευκρινέστερα το περσικό κράτος, τη δομή του, την εξάπλωσή του, τις αιτίες και τις αφορμές της περσικής επίθεσης στον ελλαδικό χώρο και το χρονικό αυτής. Ψηφιακά, διαδραστικά, ομαδοσυνεργατικά και διερευνητικά τα παιδιά θα "ταξιδέψουν" στο χωροχρόνο και θα γνωρίσουν τη μάχη του Μαραθώνα και το στρατηγικό σχέδιο του Μιλτιάδη, τη μάχη στις Θερμοπύλες και την αυτοθυσία του Λεωνίδα, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και τη διορατικότητα του Θεμιστοκλή και τη μάχη των Πλαταιών και την υπομονή του Παυσανία. Θα συνειδητοποιήσουν την αξία της στρατηγικής έναντι της αριθμητικής υπεροχής. Θα συναντηθούν με τη διαχρονική αξία του πατριωτισμού και θα αντιληφθούν τη δύναμη της ομόνοιας και της ομοψυχίας. Πηγές, χάρτες, βίντεο, ψηφιακές αναπαραστάσεις, επιγράμματα, ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού...


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το μαγευτικό και χρήσιμο νοερό ταξίδι των παιδιών στο παρελθόν γίνεται καθημερινά στα σχολεία μας με την καθηλωτική παραδοσιακή αφηγηματική τεχνική του δασκάλου...Μια τεχνική που γαλούχισε γενιές και γενιές...Στη σύγχρονη εποχή όμως, σε μια εποχή κατά την οποία η δύναμη του συνδυασμού εικόνας και ήχου είναι αδιαμφισβήτητη, σε μια εποχή που τα παιδιά μεγαλώνουν μπροστά σε μια οθόνη και μέσω αυτής γνωρίζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον κόσμο, είναι επιτακτική η ανάγκη ένταξης και της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο το παρελθόν θα "ζωντανέψει" στα μάτια των παιδιών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και πιο παραστατικά πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, αιτίες, αφορμές, συνέπειες... Με αυτή τη λογική και για αυτούς τους λόγους θα επιχειρηθεί και η ψηφιακή διδασκαλία των ένδοξων περσικών πολέμων. Αιτίες, αφορμές, μάχες, στρατηγικά σχέδια, προσωπικότητες, ήττες, νίκες θα γίνουν γνωστές στους μικρούς μαθητές και θα μελετηθούν από αυτούς στο μέτρο του δυνατού, τόσο από άποψη διδακτικού χρόνου όσο και από άποψη ηλικίας. Πάντα βέβαια μετά το πέρας της κάθε διδασκαλίας δίνονται κίνητρα στους μαθητές για περαιτέρω προσωπική σπουδή και ενασχόληση με το εκάστοτε ζήτημα...Πόσο μάλλον για αυτό το αξιοθαύμαστο κατόρθωμα των για πρώτη φορά ενωμένων πόλεων - κρατών της αρχαίας Ελλάδας εναντίον του περσικού επεκτατισμού...Πόσο μάλλον σήμερα που η Τεχνολογία των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας είναι καθολικά και εύκολα προσβάσιμη...Διδάσκουμε και αναπαριστούμε λοιπόν τους περσικούς πολέμους και με τη χρήσιμη αρωγή των ΤΠΕ...

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολεμικά γεγονότα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με επαρκή εξοπλισμό, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να μπορούν να δουλεύουν ομαδικά.
Α΄ & Β΄ εκστρατεία των Περσών-Η μάχη του Μαραθώνα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με επαρκείς υπολογιστές, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να μπορούν να δουλεύουν ομαδικά.
Εκστρατεία του Ξέρξη - Η μάχη των Θερμοπυλών
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με επαρκή εξοπλισμό, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να μπορούν να δουλεύουν ομαδικά.
Τα ξύλινα τείχη - Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με επαρκή εξοπλισμό, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να μπορούν να δουλεύουν ομαδικά.
Η μάχη των Πλαταιών & η ναυμαχία της Μυκάλης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με επαρκείς υπολογιστές, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να μπορούν να δουλεύουν ομαδικά.
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για την περσική αυτοκρατορία έως το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ.
Να διαχωρίσουν τις αιτίες και την αφορμή της περσικής επίθεσης στον ελλαδικό χώρο.
Να γνωρίσουν ψηφιακά και μέσα από χάρτες τις μάχες και τις ναυμαχίες των περσικών πολέμων
Να συνειδητοποιήσουν την αξία του στρατηγικού σχεδίου και της διορατικής σκέψης
Να περιγράψουν τον τρόπο της απομάκρυνσης του περσικού κινδύνου και τα πιθανά αποτελέσματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
επεκτατική πολιτική, περσική αυτοκρατορία, Σάρδεις, Δαρείος, ιωνική επανάσταση, καταστροφή Μιλήτου, Μαρδόνιος, εκστρατεία, Μαραθώνας, Μιλτιάδης, Ξέρξης, Λεωνίδας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Θεμιστοκλής, Πλαταιές, Παυσανίας, Μυκάλη, μάχη, ναυμαχία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Υπολογιστών με επαρκείς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, ώστε τα παιδιά να δύνανται να εργαστούν σε ομάδες 3-4 ατόμων, διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: Γαλατιανή Γαλουζή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι περσικοί πόλεμοι» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.