Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .

2 ώρες

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική

20λεπτά

Ο χώρος , η τάξη που φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία  αποτελεί μια πολυδιάστατη  πραγματικότητα  και μια δυναμική που αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας των διαδικασιών μάθησης και αγωγής [ Γερμανός 1993 ].

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου θα πραγματοποιηθεί σε μία τάξη 21 παιδιών [ 10 νηπίων και 11προνηπίων ] . Θα  χρησιμοποιηθεί αρχικά ο χώρος της ολομέλειας [ παρεούλας] όπου βρίσκεται δίπλα  στο γραφείο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπάρχει εύκολη πρόσβαση και καλή οπτική επαφή στην οθόνη που είναι αρκετά μεγάλη . Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες 2 ατόμων και να δουλέψουν  τόσο στο γραφείο του υπολογιστή όσο και στα τραπεζάκια με φύλλα εργασίας ατομικά  . Στο γραφείο του υπολογιστή υπάρχει ακόμα εκτυπωτής , πολύ καλό περιφερειακό ηχητικό σύστημα με ηχεία , ενισχυτή και ρυθμιστή της έντασης του ήχου  καθώς και  σύνδεση με το διαδίκτυο . Επίσης στον υπολογιστή είναι ήδη εγκατεστημένα αρκετά λογισμικά κυρίως Δημιουργίας , Επικοινωνίας και Έκφρασης  και μερικά απόκτησης νέων γνώσεων και αξιολόγησης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΑΣΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2378