Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .

2 ώρες

Εισαγωγή νέας γνώσης

180λεπτά
Φύλλα Εργασίας
akrostihida_tis_lypis.docx giortes_kai_synaisthimata.docx imerologio_synaisthimaton_.docx vivlio1.xlsx

Εισαγωγή στη νέα  γνώση

3η Δραστηριότητα [ 1 Διδακτική  ώρα ]  Α Εννοιολογικός χάρτης με πρόσωπα και συναισθήματα  Β Εννοιολογικός χάρτης με διάκριση σε θετικά / καλά  και αρνητικά / άσχημα .

Γνωστική περιοχή : Παιδί και Περιβάλλον , Παιδί και Τ.Π.Ε.

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  [ Kidspiration ] .

Η  εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη με έξι πρόσωπα που εκφράζουν ανάλογα συναισθήματα : χαρά , αγάπη , ηρεμία , λύπη , θυμό και φόβο . Με τη βοήθεια των παιδιών βρίσκουν πώς αυτά εκφράζονται από το πρόσωπο με τα μάτια , το στόμα ,τα φρύδια, τα μαλλιά [ χαρακτηριστικά προσώπου ] . Τα παιδιά δοκιμάζουν κάνοντας με το πρόσωπό τους ανάλογους μορφασμούς .[ Πίνακας  αναφοράς 1 ]

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα δεύτερο εννοιολογικό χάρτη όπου τώρα ξεχωρίζει με τη βοήθεια των παιδιών τα συναισθήματα σε δύο  ομάδες  : τα θετικά / καλά και τα αρνητικά / άσχημα .[ Πίνακας αναφοράς 2 ]

4η   Δραστηριότητα  :  [ 1 Διδακτική ώρα  ]  Εβδομαδιαίο  Ημερολόγιο  Συναισθημάτων  .

Κύρια  γνωστική περιοχή  : Παιδί και Περιβάλλον

Εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή  :  Παιδί και Δημιουργία   /  Έκφραση , Παιδί και Γλώσσα , Παιδί και Τ.Π.Ε.

Λογιστικό επεξεργασίας κειμένου [ Word ] .

Η  εκπαιδευτικός ετοιμάζει   ένα φύλλο εργασίας  << Εβδομαδιαίο  ημερολόγιο συναισθημάτων  >>  όπου  υπάρχουν ορθογώνια όσες οι ημέρες της εβδομάδας  και τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν μέσα στο κάθε ορθογώνιο πως αισθάνονται κάθε ημέρα . Στο τελευταίο ορθογώνιο  που είναι η Κυριακή υπάρχουν δεξιά και αριστερά γραμμένες λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα [ χαρά , λύπη ,θυμό ,αγάπη ,κούραση ,φόβο ]. Τα παιδιά βλέποντας αυτές τις λέξεις  μπορούν να γράψουν κάτω από κάθε ορθογώνιο τη λέξη / συναίσθημα που εκφράζει αυτό που ζωγράφισαν . Η εκπαιδευτικός μπορεί να το δείξει στα παιδιά με τη μέθοδο της αντιγραφής /επικόλλησης .Το φύλλο εργασίας  αυτό αφού εξηγηθεί από την εκπαιδευτικό  θα γίνει ατομικά από κάθε παιδί και η εκπαιδευτικός θα  αξιολογήσει πώς  χρησιμοποιηθήκαν τα  διάφορα χαρακτηριστικά προσώπου από τα παιδιά για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τον τρόπο ποπυ γράφτηκαν οι λέξεις .  [Φύλλο εργασίας  : Ημερολόγιο   συναισθημάτων ].

5η  Δραστηριότητα  : [  2  Διδακτικές  ώρες  ]  Γιορτές  και συναισθήματα .

Κύρια  γνωστική περιοχή : Παιδί και Περιβάλλον .

Εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή : Παιδί και Γλώσσα , Παιδί και Τ.Π.Ε

Λογιστικό  επεξεργασίας  κειμένου [Word ].

Η  εκπαιδευτικός συζητά μαζί με τα παιδιά πώς  αισθάνονται σε διάφορα γεγονότα της  ζωής τους : όταν χτυπάει ένας φίλος τους , όταν έχει γενέθλια  η μαμά τους , όταν τους κυνηγάει ένα σκυλί και άλλα παρόμοια .Στη  συνέχεια  επιλέγει τρεις μεγάλες γιορτές που γνωρίζουν τα παιδιά   , Αποκριές , Χριστούγεννα , Πάσχα  , και ρωτάει τα παιδιά από ποια συναισθήματα διακατέχονται  κατά τη διάρκεια αυτών των γιορτών και ζητά να τα αιτιολογήσουν . Συγκεντρώνει τις απαντήσεις και δημιουργεί ένα φύλλο εργασίας με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου εισάγοντας πίνακα όπου υπάρχουν τρεις λέξεις : ΑΓΑΠΗ , ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ . Κάτω από τον πίνακα δημιουργεί έναν άλλο κενό και στο υπόλοιπο φύλλο έχει εισάγει τρεις φωτογραφίες :  μία με θέμα τα Χριστούγεννα , μία με θέμα τις Αποκριές και μία με θέμα το Πάσχα . Τα παιδιά καλούνται με τη μέθοδο του<< σύρε και άσε >> να τοποθετήσουν την κάθε εικόνα στη σωστή θέση του πίνακα και να γράψουν από κάτω την κατάλληλη λέξη που εκφράζει το συναίσθημα  χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα [ εργαλείο χρώμα γραμματοσειράς ].  Η  δραστηριότητα αυτή θα γίνει με τρεις  διαφορετικές ομάδες  των  2 ατόμων στο γραφείο του υπολογιστή με τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού  ενώ τα υπόλοιπα παιδιά θα εργάζονται ατομικά στα τραπεζάκια με τα ίδια φύλλα εργασίας που θα έχει εκτυπώσει και αναπαράγει  η εκπαιδευτικός . Την επόμενη ημέρα την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων θα γίνει με άλλες ομάδες στον υπολογιστή μέχρι να περάσουν τα περισσότερα παιδιά  και να γνωρίσουν έτσι τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ίδιο φύλλο εργασίας που έκαναν με τον κλασικό τρόπο .  [Φύλλο εργασίας : Γιορτές  και συναισθήματα  ] .

6η  Δραστηριότητα  :  [ 2 Διδακτικές  ώρες  ] Το   δέντρο των συναισθημάτων  .

Κύρια  γνωστική περιοχή : Παιδί και Περιβάλλον .

Εμπλεκόμενη  γνωστική περιοχή : Παιδί και Γλώσσα  /  Παιδί και    Μαθηματικά / Παιδί και Τ.Π.Ε .

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  [ Kidspiration ] .

Η  εκπαιδευτικός δημιουργεί με το συγκεκριμένο λογισμικό  μία εικόνα που περιλαμβάνει ένα δέντρο  με γυμνά κλαδιά που στην άκρη κάθε κλαδιού  υπάρχει ένα προσωπάκι από τον εννοιολογικό χάρτη που επεξεργάστηκε σε προηγούμενη δραστηριότητα  που εκφράζει κάποιο από τα συναισθήματα που μελετήθηκαν . Δεξιά υπάρχουν κατακόρυφα γραμμένες οι λέξεις  των αντίστοιχων συναισθημάτων . Τα παιδιά καλούνται με την τεχνική του << σύρε και άσε>> να βάλουν τη λέξη κάτω   από το πρόσωπο που εκφράζει το αντίστοιχο συναίσθημα .  Έτσι κατανοούν τη σχέση εικόνας και λέξης  που συναντούμε στη γλώσσα καθώς και την έννοια της αντιστοίχησης  από τα Μαθηματικά όπως επίσης και τη χρήση του ποντικιού . Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει σταδιακά με ομάδες 2 ατόμων στο γραφείο του υπολογιστή μέχρι να περάσουν τα περισσότερα παιδιά [Το δέντρο των συναισθημάτων ]

7η  Δραστηριότητα : [ 1 Διδακτική ώρα ]  Ακροστιχίδα της  ΛΥΠΗΣ .

Κύρια γνωστική περιοχή : Παιδί και Περιβάλλον .

Εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή : Παιδί  και Γλώσσα , Παιδί και Τ.Π.Ε.

Λογισμικό Επεξεργασίας  Κειμένου  [Word ] .

Η  εκπαιδευτικός  δημιουργεί  ένα φύλλο εργασίας  που περιλαμβάνει : τέσσερις  εικόνες με την αντίστοιχη λέξη γραμμένη από κάτω στην αριστερή  πλευρά της  σελίδας  κατακόρυφα . Οι λέξεις είναι : ΛΕΜΟΝΙ   , ΥΠΝΟΣ  , ΠΑΓΩΤΟ , ΗΛΙΟΣ  . Δίπλα από την εικόνα υπάρχουν μικρά τετραγωνάκια όσα τα γράμματα της λέξης . Τα παιδιά καλούνται να γράψουν σε κάθε τετραγωνάκι ένα γράμμα από την αντίστοιχη λέξη .  Όταν τελειώσουν και με τις τέσσερις λέξεις  , βάζουμε σε οβάλ κύκλο μόνο τα πρώτα γράμματα των τεσσάρων λέξεων  κι έτσι σχηματίζεται η λέξη ΛΥΠΗ . Η  εκπαιδευτικός εξηγεί ότι αυτός ο τρόπος γραφής λέγεται ακροστιχίδα και ότι είναι ένα είδος παιχνιδιού με λέξεις . Η δραστηριότητα αυτή θα εξηγηθεί και θα πραγματοποιηθεί αρχικά στην ολομέλεια με τη συμμετοχή των παιδιών  και στη συνέχεια τα παιδιά θα κάνουν το φύλλο εργασίας ατομικά στα τραπεζάκια .  [Φύλλο εργασίας  : Ακροστιχίδα   της ΛΥΠΗΣ  ] .

 

8η   Δραστηριότητα : [ 1 Διδακτική  ώρα  ] Πίνακας διπλής εισόδου που δηλώνει  προτίμηση για το συναίσθημα της χαράς .

Κύρια  γνωστική  περιοχή  : Παιδί και Περιβάλλον .

Εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή  : Παιδί και Μαθηματικά , Παιδί και Τ.Π.Ε .

Λογισμικό   Υπολογιστικών Φύλλων  [ Excel ] .

Με το λογισμικό αυτό η εκπαιδευτικός  δημιουργεί έναν πίνακα διπλής εισόδου που περιλαμβάνει  στον κάθετο άξονα τα ονόματα των παιδιών της τάξης και στον οριζόντιο άξονα τρεις εικόνες : ένα κουτί  δώρου , έναν Άγιο Βασίλη και μια τούρτα γενεθλίων . Τα παιδιά δηλώνουν ποιο από τα τρία αυτά πράγματα που δείχνουν οι εικόνες  τους δίνει περισσότερη χαρά  και η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις τους . Μετά παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε μια γραφική παράσταση [ πίτα ] και βγάζουν συμπεράσματα για ποιο πράγμα δίνει την περισσότερη χαρά στα παιδιά  και γιατί . [ Βιβλίο 1 ]

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ.


ΘΕΤΙΚΑ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ .


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΑΣΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2380