ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η συναισθηματική αγωγή των παιδιών αποτελεί ένα ζωτικό κομμάτι της εκπαίδευσής  τους . Ιδιαίτερα , η καλλιέργεια των συναισθηματικών δεξιοτήτων στο επίπεδο του σχολικού περιβάλλοντος  είναι στενά συνδεδεμένη με το περιεχόμενο που αναδύεται μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του συναισθηματικού τους κόσμου . Το συγκεκριμένο σενάριο καλύπτει ως βασική γνωστική περιοχή το Παιδί και το Περιβάλλον / Ανθρωπογενές και την αλληλεπίδρασή του  ενώ παράλληλα εμπλέκονται όλες οι γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο ΔΕΠΠΣ .Βασικό θέμα του είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων , πώς εκφράζονται , πώς διακρίνονται και πώς επηρεάζουν  τη ζωή των ανθρώπων όταν συνδέονται  με γεγονότα και καταστάσεις . Χρησιμοποιήθηκε η διαθεματική προσέγγιση που στηρίζεται στη γλώσσα , στην επικοινωνία και την τεχνολογία .

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στηρίζονται κυρίως στη χρήση του υπολογιστή και των διαφόρων λογισμικών , αποτελούν όμως μέρος ενός γενικότερου προγράμματος που περιλαμβάνει ψυχοκίνηση , τραγούδι , δραματοποίηση και χορό .Η ένταξη της τεχνολογίας στο μαθησιακό περιβάλλον δε σκοπεύει να υποκαταστήσει  το κλασικό απλώς αποτελεί ένα επιπλέον χρήσιμο , εντυπωσιακό και  ενδιαφέρον γνωστικό εργαλείο .

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

ΣΚΟΠΟΣ

Nα  γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν βασικά  συναισθήματα των ανθρώπων και να κατανοήσουν πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων μέσα από διάφορες καταστάσεις και γεγονότα .

 

Ο  ρόλος του εκπαιδευτικού .

Η νηπιαγωγός φροντίζει  : να προσφέρει στα παιδιά τα υλικά και  τα μέσα που χρειάζονται , να αφουγκράζεται τις επιθυμίες και το ενδιαφέρον των παιδιών , να  συντονίζει , να βοηθά , να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των παιδιών , να παρατηρεί συστηματικά  και να ακούει όσα λέγονται  , να προωθεί τη συζήτηση μέσα από ερωτήσεις που θέτει , να καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας  , να χρησιμοποιεί τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και τέλος να εξασφαλίζει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για όλους .

 

 Προστιθέμενη αξία .

Ο ηλεκτρονικός  υπολογιστής χρησιμοποιείται στο σενάριο ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών , προσφοράς νέας γνώσης  και, ως εργαλείο καλλιτεχνικής έκφρασης  . Προβάλλει πολυτροπικά κείμενα με εικόνα , χρώμα , κίνηση  και ήχο που προκαλούν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στα παιδιά .Αυτά ανακαλύπτουν νέους τρόπους απόκτησης γνώσης ενώ παράλληλα αναπτύσσουν κριτική σκέψη αφού θα πρέπει  να επιλέξουν από την πληθώρα  των  πληροφοριών  αυτές που χρειάζονται . Επίσης αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα , εξασκούνται με παιγνιώδη τρόπο και εκφράζονται καλλιτεχνικά με νέους τρόπους , υλικά   και τεχνικές. Αποκτούν μια σχέση αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή και μαθαίνουν να συγκεντρώνονται , να παρατηρούν , να συγκρίνουν και να βγάζουν συμπεράσματα .

 Προκαταβολικός  οργανωτής .

 Αφορμή για την ανάπτυξη του σεναρίου  αποτέλεσε ένα πολύ συχνό φαινόμενο στις τάξεις των νηπιαγωγείων που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και τα αποτελέσματα που έχουν αυτές  στη συμπεριφορά τους  και στη ψυχολογία τους . Έτσι συναντούμε παιδιά χαρούμενα  που παίζουν όμορφα στο σπιτάκι  και στις κατασκευές , άλλα που είναι θυμωμένα γιατί έχουν μαλώσει με κάποια άλλα ή κάποια που κλαίνε γιατί κάποιος τα χτύπησε και μερικά που δεν μπορούν να συνεργαστούν και είναι μόνα . Σημαντική επίσης αφορμή ήταν η γέννηση  της αδερφής από ένα παιδάκι και η μεγάλη χαρά που έδειχνε αυτό όταν κερνούσε τα γλυκά για την αδερφή του . Έτσι σκεφτήκαμε να μελετήσουμε όλα αυτά που νιώθουμε και να δούμε  πώς  τα εκφράζουμε .

Εκτιμώμενη διάρκεια

Είναι  περίπου ένας μήνας , 17  διδακτικές ώρες . Βέβαια η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί  τόσο από το ενδιαφέρον των παιδιών όσο και από το χρόνο  που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση  των δραστηριοτήτων κυρίως αυτών που θα γίνουν στον υπολογιστή αφού χρειάζεται αρκετή εξοικείωση με αυτόν .

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη / παρεούλα / γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή .
Ανίχνευση πρότερων γνώσεων
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Παρεούλα / γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή
Εισαγωγή νέας γνώσης
180λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Παρεούλα / γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αξιολόγηση
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Παρεούλα / γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή .
Επέκταση
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη/ γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή .
Διδακτικοί Στόχοι
- Να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν βασικά συναισθήματα των ανθρώπων .
- Να συνδέσουν τα συναισθήματα με γεγονότα και καταστάσεις .
- Να καταλάβουν πώς μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας με διάφορους τρόπους [ πρόσωπο , σώμ
- Να ομαδοποιήσουν /να αντιστοιχίσουν .
- Να γνωρίσουν τα κατάλληλα λογισμικά για καλλιτεχνική έκφραση , εξάσκηση , απόκτηση νέας γνώσης κα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
συναισθήματα, εκφράσεις προσώπου, επίδραση στη ζωή .,
Υλικοτεχνική υποδομή
Γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή , ηχητικό σύστημα , εκτυπωτής .

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΑΣΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « ΧΑΡΑ , ΛΥΠΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ........ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ .» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.