Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες

Αναγνώριση κυριότερων μερών του Υπολογιστή

20λεπτά

Παρουσιάζεται μια 5λεπτη παρουσίαση μέσω βιντεοπροβολέα για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής ως δραστηριότητα αφόρμησης, ζητώντας από τους μαθητές να κατονομάσουνε κάποιες εικόνες που βλέπουνε.

Στη συνέχεια μέσα από δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο, ποια είναι τα μέρη του Υπολογιστή και τη λειτουργία τους.


Τα μέρη του Υπολογιστή

Στο ξεκίνημα της 1ης διδακτικής ώρας του μαθήματος παρουσιάζεται μια 5λεπτη παρουσίαση μέσω βιντεοπροβολέα για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής, ζητώντας από τους μαθητές να κατονομάσουνε τις εικόνες που βλέπουνε

Ποια από τα παρακάτω αποτελούν μέρη του Υπολογιστή;

Επιλέξτε τις λέξεις που αποτελούν μέρη του Υπολογιστή

Συμπλήρωσε τα κενά

Συμπλήρωσε τη συσκευή στα κενά που ακολουθούνε

Χρωματίστε τα μέρη του Υπολογιστή.

Αποθηκεύστε την εικόνα στην περιοχή εργασίας σας. Ανοίξτε την εικόνα με ένα πρόγραμμα ζωγραφικής και γεμίστε την οθόνη με κίτρινο, τον πύργο με μπλε, το πληκτρολόγιο με πράσινο και το ποντίκι με κόκκινο χρώμα

Μετακίνησε στην παρακάτω εικόνα, τις λέξεις στα βελάκια για την πλήρη απεικόνιση του υπολογιστή


Δραστηριότητες


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2405