Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες

Πειραματισμοί με τα μέρη του

10λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες εμπέδωσης και δημιουργίας


Βρες τα κρυμμένα τμήματα του υπολογιστή στην παρακάτω εικόνα, μετακινώντας τις λέξεις στις αντίστοιχες περιοχές

Κάποιες λέξεις χρησιμοποιύνται περισσότερες από μια φορά

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2407