Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες

Διασύνδεση μερών που επικοινωνούν με την Κ.Μ.

15λεπτά

Στην 1η δραστηριότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται πως η Κεντρική Μονάδα συνδέεται με άλλες συσκευές.

Στην 2η δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν μέρη που επικοινωνούν με την Κεντρική Μονάδα. Εδώ αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ομάδας αλλά υπάρχει και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.


Μεταφέρετε την Κεντρική Μονάδα που βλέπετε στο κέντρο της εικόνας στις συσκευές που συνδέονται μόνο με αυτή

Κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εμφανίζεται ο τίτλος "Κεντρική Μοναδα" σε κάθε συσκευή που συνδέεται με αυτή

Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2408