Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες

Διάκριση λειτουργιών των επιμέρους κομματιών

15λεπτά

Οι μαθητές συμπληρώνουνε στα κενά το μέρος του Υπολογιστή που λείπει. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογήσουν κάποιες λέξεις.


Συμπλήρωσε τη συσκευή στα κενά που ακολουθούνε.


Ποιος είμαι;


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2406