Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες

Αξιολόγηση των μαθητών - διασκέδαση

30λεπτά

Στη φάση αυτή υπάρχουν τρεις δραστηριότητες που αποτελούν ταυτόχρονα εργασίες αξιολόγησης για όλο το σενάριο διδασκαλίας.

Στην 1η δραστηριότητα, οι ερωτήσεις που απαντούν οι μαθητές είναι της μορφής "Σωστό-Λάθος". Έδώ αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ομάδας

Στην 2η δραστηριότητα, οι μαθητές αντιστοιχούνε εικόνες που είναι ίδιες. Μια δραστηριότητα που βοηθάει να αναπτύξουν οι μαθητές θετική στάση απέναντι στους Η/Υ.

Στην τελευταία δραστηριότητα, οι μαθητές ζωγραφίζουν τον Υπολογιστήόπως αυτοί τον φαντάζονται. Καταφέρνουν να καλλιεργήσουν την οπτική τους αντίληψη, να παρατηρούν, να πειραματίζονται, να ερευνούν και να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους ως στοιχείο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους


Σωστό – Λάθος


Βρες τα όμοια


Άνοιξε ένα πρόγραμμα ζωγραφικής και ζωγράφισε έναν υπολογιστή, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα που έμαθες

Στο τέλος χρωμάτισέ τα και γράψε δίπλα σε κάθε τμήμα το όνομά του

Στο τέλος, ζήτα από τον εκπαιδευτικό να εκτυπώσεις τη ζωγραφιά σου

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2409