Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

3 ώρες

Εισαγωγική φάση - γνωριμία με το θέμα

90λεπτά

Ο εκπαιδευτικός συζητά αρχικά με τους μαθητές για τις μουσικές τους εμπειρίες και τα διαφορετικά είδη μουσικής που γνωρίζουν από την καθημερινή τους ζωή, με αφορμή και τον "εννοιολογικό χάρτη της ελληνικής μουσικής του χθες και του σήμερα". Στη συνέχεια, παρακολουθούν μαζί τα διαδραστικά βίντεο από το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» (Κάβουρας 2015a) για τις διαφορετικές μουσικές κουλτούρες μεταναστών στην Ελλάδα, όπως τις περιγράφουν οι ίδιοι. Με αφορμή τα θέματα που προβάλλουν στις βιντεο-ιστορίες και το διαδραστικό υλικό, γίνεται συζήτηση (brainstorming) τόσο για τα διαφορετικά είδη και τις λειτουργίες της μουσικής όσο και για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Σκοπός είναι να καταγραφούν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να γίνει μία αντίστοιχη έρευνα για την αποτύπωση του μουσικού κόσμου των μαθητών της τάξης και των οικογενειών τους.

 


Ινδοί στην Αττική

Από το πρόγραμμα "Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών" (ΕΚΠΑ/Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας 2015)

Νιγηριανοί στην Αθήνα

Από το πρόγραμμα "Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών" (ΕΚΠΑ/Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας 2015)

Ελληνική μουσική


Εννοιολογικός χάρτης


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2458