Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

3 ώρες

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

45λεπτά

Η εθνογραφική ανάλυση προκύπτει από τις σημειώσεις πεδίου, την απομαγνητοφώνηση και επεξεργασία των συνεντεύξεων και την παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων, μαζί με την παρουσίαση σχετικών μουσικών επιτελέσεων στην τάξη (π.χ. τραγουδιών που προέκυψαν από τη διαδικασία της έρευνας).


Επεξεργασία κειμένου εθνογραφικής συνέντευξης

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από δοκιμαστική εθνογραφική έρευνα που διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Στο παράδειγμα παρουσιάζεται ένας τρόπος επεξεργασίας του απομαγνητοφωνημένου υλικού και κατηγοριοποίησης των θεματικών ενοτήτων που προκύπτουν, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της ομάδας. Ξαναδιαβάζοντας τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, οι μαθητές μπορούν στην εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου Word να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο "σχόλια" ("comments") για να σχολιάσουν αυτά που λένε οι συνομιλητές τους και να συγκρίνουν τα δεδομένα των διαφορετικών συνεντεύξεων.

Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2460