Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

3 ώρες

Αξιολόγηση - Βιβλιογραφία

45λεπτά

Η αξιολόγηση αφορά πέντε επίπεδα.

(α) Την αυτοαξιολόγηση κατά τη διάρκεια των εργασιών, με τη βοήθεια της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού κατι της ομάδας.

(β) Η ενδο-ομαδική αξιολόγηση, τόσο ως προς τη διαδικασία της έρευνας όσο και ως προς την επεξεργασία των δεδομένων και την εμπειρία της συνεργασίας.

(γ) Η διομαδική αξιολόγηση, που αφορά κυρίως τη διαδικασία των συνεντεύξεων μεταξύ των ομάδων και της αντίστοιχης συνεργασίας.

(δ) Η συνεχής, συνολική αξιολόγηση σε επίπεδο ολομέλειας της τάξης, με την ανατροφοδότηση και τη φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού

(ε) Η αξιολόγηση μέσω της συμμετοχής στο τελικό προϊόν της βιωματικής δράσης, το οποίο είναι διπλό:

Η συγκεκριμένη φάση αφορά το τελευταίο αυτό επίπεδο, σε δύο τομείς:

1. Ως προς το ψηφιακό περιεχόμενο, που αποκρυσταλλώνεται σε μορφή blog, wiki ή/και φύλλου παρουσιάσεων, με τον τον τρόπο που παρουσιάστηκς στην προηγούμενη φάση.

2. Ως προς την τελική παρουσίαση. Προτείνεται η διοργάνωση μίας εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιαστούν από τους ίδιους τους μαθητές τα αποτελέσματα της έρευνας, πλαισιωμένα από μουσικές, χορευτικές ή/και θεατρικές επιτελέσεις, που θα προκύψουν από την έρευνα. Για παράδειγμα, κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει την παρουσίαση ενός τραγουδιού που προέκυψε από την εθνογραφική της έρευνα (κάποιο τραγούδι που ανακάλυψε ή ηχογράφησε από τις συνεντεύξεις με μέλη των οικογενειών των μαθητών ή μουσικών της τοπικής κοινωνίας). Μπορούν επίσης να προσκληθούν μουσικοί τους οποίους βρήκαν και με τους οποίους μίλησαν οι μαθητές στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνά τους, με σκοπό να παρουσιάσουν διαφορετικά μουσικά δρώμενα από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.


Βιβλιογραφία


Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2462