Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

3 ώρες

Προετοιμασία παρουσίασης τελικού περιεχομένου

45λεπτά

Στην φάση αυτή προετοιμάζεται το τελικό περιεχόμενο που προέκυψε από την έρευνα. Προτείνεται η παρουσίαση σε δύο τομείς:

(α) Σε ψηφιακή παρουσίαση, μέσω της συμμετοχικής χρήσης των ασφαλών εργαλείων Web 2.0 που προσφέρει το σχολικό δίκτυο (δημιουργία μαθήματος και ανοιχτών αναρτήσεων στο eclass)

(β) Σε εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας όσο και μουσικών επιτελέσεων τραγουδιών ή μουσικών κομματιών που προέκυψαν από την έρευνα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μουσικής.

Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικές οδηγίες.


Δημιουργία blog μέσω eclass


Δημιουργία μαθήματος στο eclass


Προβλήματα στην πράξη


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2461