Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3 ώρες

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας

20λεπτά

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου και αφού έχει προηγηθεί η διαδραστική αλληλεπίδραση των μαθητών με το λογισμικό χρειάζεται να συμπληρωθούν τα Φύλλα Εργασίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ποια σημεία και έννοιες κατέχουν πλέον καλά και σε ποια θα χρειαστεί να εντρυφήσουν περισσότερο. Επιχειρείται έτσι να κρατηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο και να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης της επόμενης φάσης.

1η διδακτική ώρα: Στόχος 2,4. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 1. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 1 δραστηριότητα 2 μέχρι και ΦΕ 1 δραστηριότητα 5. 

2η διδακτική ώρα: Στόχος 1,2,3. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 2. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 2 δραστηριότητα 3 και ΦΕ 2 δραστηριότητα 4. 

3η διδακτική ώρα: Στόχος 4,5. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 3. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 3 μέχρι και ΦΕ 3 δραστηριότητα 5. 


ΦΕ 1. δραστηριότητα 2

Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

Μπράβο!

ΦΕ 1. δραστηριότητα 3

Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

Πολύ καλά!

ΦΕ 1. δραστηριότητα 4

Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

ΦΕ 1. δραστηριότητα 5

Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

ΦΕ 2. δραστηριότητα 3


ΦΕ 2. δραστηριότητα 4

Για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν εργάζεστε ως ομάδα και μπορείτε αν θέλετε να καταγράφετε τις απόψεις σας σε ένα φύλλο χαρτί.

ΦΕ 3.

Προτού ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες του 3ου ΦΕ μελετήστε πρώτα το λογισμικο.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 3

Να αντιστοιχίσετε τα μέρη του εγκεφάλου.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 4

Πως ονομάζονται οι λοβοί του εγκεφάλου; Συζητείστε τις απαντήσεις στην ομάδα σας και έπειτα δείτε τη σωστή απάντηση.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 5

Διαβάζετε προσεκτικά τις προτάσεις και συζητήστε με την ομάδα σας πριν επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2499