Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3 ώρες

Ανάλυση αποτελεσμάτων - Ανακεφαλαίωση - Συμπέρασμα

5λεπτά

Ολοκληρώνοντας το σενάριο αυτό στο τέλος της κάθε διδακτικής ώρας αφιερώνονται 5 λεπτά για συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης. Στην παρούσα φάση γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και αναφορά στα τελικά συμπεράσματα. 

Η ανακεφαλαίωση αυτή δύναται να γίνει μέσα από ερωτήσεις ανοικτού τύπου όπως αυτές που υπάρχουν παρακάτω.

Προαιρετική 4η διδακτική ώρα: Δραστηριότητα αξιολόγησης αποτελεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

Ανακεφαλαίωση 1ης διδακτικής ώρας


Ανακεφαλαίωση 2ης διδακτικής ώρας


Ανακεφαλαίωση 3ης διδακτικής ώρας


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2501