Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3 ώρες

Παρουσίαση βίντεο - ανατροφοδότηση

5λεπτά

Έχοντας πλέον συμπληρώσει τα Φύλλα Εργασίας οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες και να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν αρχικά οριστεί. Στην παρούσα λοιπόν φάση επιχειρείται μια ανατροφοδότηση  και περαιτέρω σκέψη ώστε να μεταβούν ομαλά στην τελευταία φάση του σεναρίου.

2η διδακτική ώρα.: Ανακεφαλαιώνοντας παρακολουθείστε από το youtube το βίντεο «Central Nervous System_ Reflex Arc» για τα αντανακλαστικά.

3η διδακτική ώρα.: Ανακεφαλαιώνοντας την ενότητα για το νευρικό σύστημα του ανθρώπου παρακολουθείστε από το youtube το βίντεο « The nervous system – animation video for kids » .


The nervous system – animation video for kids


Central Nervous System_ Reflex Arc


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2500