Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

3 ώρες

Κατασκευή κολλάζ.

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1._fyllo_ergasias.pdf 2.eikones.pdf

Ο δάσκαλος ανοίγει ένα αποθηκευμένο αρχείο στο περιβάλλον του kidspiration  . Οι μαθητές θα  βρουν τέσσερα  άδεια σύνολα όπου το καθένα φέρει και την ονομασία μιας εποχής. Καλούνται οι μαθητές να γεμίσουν κάθε σύνολο με εικόνες που διαθέτει η βιβλιοθήκη του kidspiration.Κατά τη διάρκεια ο δάσκαλος παρατηρεί πώς εργάζεται η κάθε ομάδα . Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν εκτυπώνουν τις εργασίες τους και δημιουργούν κoλάζ για κάθε εποχή.(μπορεί και την ώρα της αισθητικής αγωγής να συνεχιστεί η δραστηριότητα).

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2585