Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

3 ώρες

Δραματοποίηση παραμυθιού.

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
gkrizoylis.pdf

 Ο εκπαιδευτικός έχει φέρει στην τάξη βιβλία  σχετικά με  τους μήνες και τις εποχές. Καλεί τους μαθητές να τα διαβάσουν και να  βρουν σχετικό υλικό και να το ομαδοποιήσουν σε αινίγματα, παροιμίες, ποιήματα και να  τα αναγνώσουν στην τάξη .

: Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και στη μηχανή αναζήτησης google. gr να πληκτρολογήσουν : «η κυρά  καλή και οι δώδεκα μήνες! οι παραμυθάδες». Δίνει συγκεκριμένες διευθύνσεις γιατί οι μαθητές είναι μικροί σε ηλικία. Ζητά από τα παιδιά  στη συνέχεια να κατονομάσουν τους 12 μήνες. Δραματοποιούν το παραμύθι  στην τάξη αναλαμβάνοντας ρόλους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2587