Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

3 ώρες

Προβολή video - παραγωγή γραπτού λόγου

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
gine_ki_esy_enas_poiitis.doc

 Ο δάσκαλος έχει αποθηκευμένο στον υπολογιστή  το video του μύθου της Περσεφόνης. Τα παιδιά το παρακολουθούν με τη βοήθεια του projector και αφού ακολουθεί συζήτηση και ερωτήσεις κατανόησης . Ζητάει από τα παιδιά να σειροθετήσουν εικόνες του παραμυθιού  που  ο εκπαιδευτικός είχε ήδη πλαστικοποιήσει. Στη συνέχεια κάθε ομάδα με οδηγό τις εικόνες αφηγείται το μύθο. Ο δάσκαλος συμβουλεύει, υποστηρίζει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τις προσπάθειες των παιδιών.(γλώσσα).Εργασία για το σπίτι: να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να φέρουν πληροφορίες για την Περσεφόνη ή τη Δήμητρα.

Ο δάσκαλος βάζει στα παιδιά ν’ ακούσουν «τις τέσσερις εποχές» του Vivaldi και βρίσκει την ευκαιρία να πει στα παιδιά ότι οι εποχές αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι δημιούργησαν. Στη συνέχεια τους προτρέπει να ανοίξουν ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή όπου έχει αποθηκεύσει πίνακες διάσημων ζωγράφων σχετικούς με τις εποχές.  Αφού τα παιδιά τους παρατηρήσουν και συζητήσουν αυτά που τους εντυπωσίασαν ή τους προκάλεσαν απορίες, ο δάσκαλος μοιράζει φύλλα όπου ζητά από τους μαθητές να φτιάξουν το δικό τους ποίημα .


Η απαγή της Περσεφόνης


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2586