Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

3 ώρες

Σύγκριση – Προσομοίωση φαινομένων παραγωγής έργου

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_ergasias3.1.doc f_ergasias3.2.doc f_ergasias3.3.doc

Στην φάση των υποθέσεων, οι μαθητές απάντησαν σε μια σειρά από δραστηριότητες που αποτελούσαν κυρίως φαινόμενα της καθημερινότητας. Σε αυτή την φάση, της σύγκρισης, οι μαθητές θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν τις απαντήσεις που έδωσαν προηγουμένως, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει πρώτα να εκτυπωθούν και να μοιραστούν στις ομάδες των μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθοδηγήσει σωστά τους μαθητές, ώστε αυτοί να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του λογισμικού στο οποίο θα τρέξουν τις προσομοιώσεις τους. 

Για τις ανάγκες του σεναρίου έχει δημιουργηθεί το παρακάτω blog στο οποίο έχουν ανέβει τα αρχεία από το λογισμικό του Interactive Physics, με το οποίο έχουν δημιουργηθεί οι προσομοιώσεις μας. 


Δραστηριότητα 3.1: Η έννοια του έργου

Να κάνετε επαλήθευση των προβλέψεων σας (της δραστηριότητας 2.1, φάση 2) με το παρακάτω λογισμικό που έχει ανέβει σε ένα εικονικό blog, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας 1.

Δραστηριότητα 3.2: Έργο δύναμης

Να κάνετε επαλήθευση των προβλέψεων σας (της δραστηριότητας 2.3, φάση 2) με το παρακάτω λογισμικό που έχει ανέβει σε ένα εικονικό blog, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας 2.

Δραστηριότητα 3.3: Έργο δύναμης - Ενέργεια

Να κάνετε επαλήθευση των προβλέψεων σας (της δραστηριότητας 2.4, φάση 2) με το παρακάτω λογισμικό που έχει ανέβει σε ένα εικονικό blog, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας 3.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2639