Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

3 ώρες

Υπόθεση – Το έργο στην φυσική της ζωής μας

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_ergasias2.1.doc f_ergasias2.2.docx f_ergasias2.3.doc f_ergasias2.4.doc

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου οι μαθητές σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων διατυπώνουν τις υποθέσεις τους σχετικά με μια σειρά δραστηριοτήτων όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας αυτής της φάσης του σεναρίου. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί διερευνητικά και ενθαρρύνει τους μαθητές του συνεχώς.

Δραστηριότητα 2.1: Παρακολουθείστε διάφορα φαινόμενα καθημερινότητας για τα οποία θα πρέπει να υποθέσετε αν επιτελείται έργο ή όχι. Ανάλογα με την απάντηση σας δώστε και μια σύντομη εξήγηση στην ολομέλεια της τάξης.

Δραστηριότητα 2.2: Έχουμε ένα ξύλινο κύβο στον οποίο ασκούνται διάφορες δυνάμεις. Πρέπει οι μαθητές να αποφασίσουν ποιες δυνάμεις παράγουν έργο και να το υπολογίσουν.

Δραστηριότητα 2.3: Έχουμε πάλι έναν ξύλινο κύβο στον οποίο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη. Για διάφορες μετατοπίσεις του κύβου οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το έργο και να κάνουν την γραφική παράσταση της δύναμης ως προς την μετατόπιση.

Δραστηριότητα 2.4: Για το ίδιο παράδειγμα της δραστηριότητας 2.3 μεταβάλουμε την δύναμη που ασκείται στον κύβο. Οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν το έργο που παράγεται με την κινητική ενέργεια.


Δραστηριότητα 2.1: Η έννοια του έργου

Στις καρτέλες που ακολουθούν συμπληρώνετε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ την απάντηση σας.

Δραστηριότητα 2.2: Έργο δύναμης

Πριν κάνετε κλικ με τον κέρσορα στην κάρτα διαλόγου να κάνετε τις πράξεις που χρειάζονται για κάθε παράδειγμα.

Δραστηριότητα 2.4: Έργο δύναμης - Ενέργεια


Δραστηριότητα 2.3: Έργο δύναμης

Στο κενό της πρώτης κάρτας διαλόγου γράφουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα και το αρχικό κεφαλαίο γράμμα της μονάδας μέτρησης του, ενώ στην δεύτερη κάρτα γράφουμε την σωστή έκφραση που μας ζητάει και αποτελείται από δύο λέξεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2638