Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

3 ώρες

Συμπεράσματα – Έλεγχος για το έργο που έχει γίνει

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_ergasias5.1.doc f_ergasias5.2.doc

Οι μαθητές καταλήγουν στα βασικά συμπεράσματα του σεναρίου απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων Σ/Λ για τις οποίες θα μπορούσαν να δώσουν και μια μικρή εξήγηση στην ολομέλεια της τάξης. Ο εκπαιδευτικός όπου χρειάζεται βοηθάει στην σωστή διατύπωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν έπειτα από κάθε σωστή ή λάθος απάντηση, ενθαρρύνοντας τους ταυτόχρονα.

 


Δραστηριότητα 5.1: Έργο δύναμης

Για κάθε μία από τις παρακάτω εκφράσεις επιλέγουμε αν είναι σωστή ή λάθος κάνοντας κλικ με τον κέρσορα στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Δραστηριότητα 5.2Α: Έργο δύναμης - Ενέργεια

Να συμπληρώσετε στο κενό που εμφανίζεται την σωστή αριθμητικά απάντηση.

Δραστηριότητα 5.2Β: Έργο δύναμης - Ενέργεια

Να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω κάρτες διαλόγου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2641