Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

3 ώρες

Έναυσμα- Διατύπωση υποθέσεων

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_no_1.doc

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, σχολιάζουν εικόνες ζώων της εποχής των παγετώνων και της σημερινής εποχής. Καλούνται να επιλέξουν τα ζώα που έχουν εξαφανιστεί και να κάνουν υποθέσεις για τα αίτια εξαφάνισής τους.

Ακολούθως, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις απόψεις τους σε φύλλο εργασίας σχετικά με τον μηχανισμό δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη βιοποικιλότητα.

 

 


Η εποχή των παγετώνων και η σημερινή πανίδα


Με βάση τις απαντήσεις σας στις προηγούμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2668