Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

3 ώρες

Συζήτηση - Συμπεράσματα

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_no_4.doc

Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης.Οι μαθητές συνδυάζοντας τα συμπεράσματα του πρώτου μέρους με τα αποτελέσματα του δεύτερου, ανακεφαλαιώνουν και καταλήγουν σε γενικότερα συμπεράσματα. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη.

 

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2670