Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

3 ώρες

Εκτέλεση εικονικών πειραμάτων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
greenhouse.doc natural_selection.doc

  Οι μαθητές διερευνούν μέσω προσομοίωσης (Φαινόμενο του Θερμοκηπίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/greenhouse) το μηχανισμό δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και τα αποτελέσματά τους σε φύλλο εργασίας.

  Στη συνέχεια διερευνούν μέσω προσομοίωσης (Φυσική επιλογή από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/natural-selection) με τη βοήθεια φύλλου εργασίας την επίδραση των μεταβολών του φυσικού περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή) στους ζωντανούς οργανισμούς. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και τα αποτελέσματά τους σε φύλλο εργασίας.
 

 

 


ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Απαιτείται λήψη/κατέβασμα (download) του αρχείου greenhouse_el.jar (1.5 MB) και στη συνέχεια άνοιγμά του (open)

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του τη java (https://java.com/en/download/)

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται λήψη/κατέβασμα (download) του αρχείου natural-selection_el.jar (2.1 MB) και στη συνέχεια άνοιγμά του (open)

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του τη java (https://java.com/en/download/)
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2669