Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

3 ώρες

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_no_5.doc

Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει 5 ερωτήσεις σωστού - λάθους, σχετικές με τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν κατά τη διδασκαλία. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν ανά ομάδα μαθητών σε υπολογιστή και ακολούθως να συζητηθούν και να αιτιολογηθούν οι σωστές απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης.


Οι σωστές απαντήσεις είναι οι:


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2671