Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διεξαγωγή συζήτησης-συνέντευξης μέσω Skype από τους μαθητές/τριες  με τον ιστορικό κ. Fleischer,ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα και ταυτόχρονα αποτελεί έναν «φορέα» του γερμανικού πολιτισμού, γνώστη της ελληνικής ιστορίας και κυρίως των θεμάτων που αφορούν στις γερμανικές αποζημιώσεις.

Μετά τη συνέντευξη οι μαθητές/τριες μετέφρασαν ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης στη γερμανική γλώσσα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με δεδομένη την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής διαδικασίας  μέσα στην αίθουσα διατυπώνονταν συχνά στερεότυπες εκφράσεις από  ορισμένους μαθητές/τριες όπως «Οι Γερμανοί είναι κακοί», «Οι Γερμανοί μας χρωστάνε» «Έκαψαν το Δίστομο», «Δεν μας δίνουν χρήματα».

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα προκαταλήψεων  και ρατσιστικών διαθέσεων των μαθητών/τριών για  ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς και για ό,τι είναι διαφορετικό από τη δική τους πραγματικότητα, έκρινα σκόπιμο να διεξάγω συζήτηση  με τη συγκεκριμένη τάξη(Γ΄Γυμνασίου) σχετικά με τις προκαταλήψεις. Όπως ήταν αναμενόμενο υπήρξαν διαφωνίες, εντάσεις και αδιαλλαξία εκ μέρους αρκετών μαθητών/τριών.

Η ιδέα γι’ αυτή τη συνέντευξη προήλθε από μια εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού MEGA με τίτλο «Οι Γερμανοί που αγάπησαν την Ελλάδα», στην οποία συμμετείχε ο κ. Fleischer. Συνεπώς, η συζήτηση μέσω Skype με τον κ. Fleischer θα έφερνε τα παιδιά σε επαφή με έναν «φορέα» του γερμανικού πολιτισμού, γνώστη της ελληνικής ιστορίας και κυρίως των θεμάτων που αφορούν στις γερμανικές αποζημιώσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στη γενικότερη θεματική
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα και αίθουσα με διαδραστικό
Σχεδιασμός συνέντευξης
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Συνέντευξη
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
΄Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα.
Μετάφραση συνέντευξης (Αυτο)-αξιολόγηση
720λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα και στα σπίτια των μαθητών/τριών
Παρουσίαση εργασίας ενώπιον της τάξης
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα και αίθουσα με διαδραστικό
Διδακτικοί Στόχοι
Να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε να ασχοληθούν με ενδιαφέρον και ζήλο για την εκμάθηση των Γερμανικών.
Να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο και να εξελίξουν την επικοινωνιακή ικανότητά τους.
Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας να επιτευχθεί η συναρμογή τάξης και κοινωνίας.
Άνοιγμα του σχολείου μας προς την κοινωνία καλλιεργώντας την επικοινωνία σε διαδραστικό περιβάλλον.
Να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» επιστρατεύοντας τις δικές τους δυνάμεις, δεξιότητες και ικανότητες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
H. Fleischer, γερμανικές αποζημιώσεις, γερμανικά, Deutsch, μετάφραση, συνέντευξη μέσω skype.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, γερμανοελληνικό και ελληνογερμανικό λεξικό, φορητός υπολογιστής, computer πρόγραμμα (software) μετάφρασης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.